Na czym polega badanie wariografem

Sposób na dojście do prawdy każdego problemu

Niewierność i zdrada to tylko jeden z kilku tematów, które mogą być objęte w teście na wariograf. Jest również skuteczny w przypadkach podejrzeń zażywania narkotyków, kwestie pieniędzy, hazardu, oszustw internetowych, pornografii internetowej, itp.

Polygraph tracing

Następującym przykładem jest seria testów wariografem, ukazująca żądane informacje dotyczące spraw niewierności małżeńskiej. Kompletna procedura za pomocą wariografu jest wykonywana podczas jednego spotkania. Nie ma limitu czasowego sesji. Wszelkie kwestie są otwarcie omawiane w obecności osoby, która będzie poddawana badaniu wariografem. Indywidualnego podejścia test wymaga po to, aby wiedzieć jakie kwestie mają zostać poruszone zanim zostanie on przeprowadzony. Dla przykładu:

Po omówieniu wszystkich kwestii, przeprowadzający badanie wyjaśni, że musi on utworzyć serię pytań, które będą zadawane podczas badania. Pytania te muszą odnosić się szczególnie do Twoich kwestii i obaw, a także muszą być dostosowane do formatu wariografu. Pytania używane podczas badania wariografem umożliwią przeprowadzającemu badanie osiągnięcie wysokiego poziomu trafności.

Uprzednio, przed rzeczywistym przebiegiem badania, przeprowadzający badanie powtórzy Ci wszystkie pytania, jakie zamierza zadać podczas testu. Przegląd pytań jest bardzo istotny. Jest on wykonywany w celu upewnienia się, że wszelkie kwestie zostały uwzględnione. W tym momencie, para jest pytana, czy wszystkie pytania są dla nich akceptowalne. Czy obejmują one wszystkie obawy, czy też muszą być one skorygowane?

Jeżeli pytania są dla pary akceptowalne, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia testowania:

Ekspert do badań na wariografie

Osoba przeprowadzająca badanie za pomocą tego urządzenia musi być odpowiednio wyszkolona. Samo badania w głównej mierze opiera się na zadawaniu pytań na które odpowiada się “tak” lub “nie”. Zadawane są pytania obojętne, kontrolne oraz krytyczne. Pierwszy typ pytań to zwykle pytania ogólne, np.”czy wczoraj padał deszcz?”. Drugi typ stanowią pytania dotyczące badanego t.j.”czy ma Pan/Pani na imię…”, “czy mieszka Pan/Pani pod. …. adresem” te pytania mają charakter kontrolny, zawierają zarówno informację prawdziwą jak i fałszywą i nie są w żaden sposób powiązane z wątkiem przeprowadzanego badania. Ostatnią grupę stanowią pytania będące meritum badania i są właściwe dla badania przeprowadzanego wariografem w danej sprawie. Inną z metod pomiaru to odczytywanie pytań osobie poddawanej analizie bez oczekiwania na odpowiedzi.

Osoba badana

Podczas przeprowadzanego pomiaru następuje rejestrowanie oddechu, ciśnienia tętniczego oraz przewodnictwa elektrycznego skóry tzw. odruchy skórno-galwaniczne. Wyniki pomiaru wykreślają specjalne pisaki. Wykres jest przedstawiony na taśmie z papieru. Przed dokonaniem testu badanej osobie zakładane się czujniki umieszczone na różnych częściach ciała. W ten sposób otrzymywany jest graficzny obraz przedstawiający zachodzące zmiany fizjologiczne, który ma postać krzywych. Wykrywacz kłamstw rejestruje zmiany pozwalające ocenić znajdujący się w psychice pozostały ślad emocjonalno-pamięciowy który ma związek z danym przestępstwem. Są to utrwalone w mózgu spostrzeżenia, które dotyczą przedmiotów oraz zjawisk i wywołują reakcje emocjonalne.

Kto w dzisiejszych czasach wykorzystuje test wariografem?

Zakres klientów wykorzystujących test wariografem (test wykrywaczem kłamstw) obejmuje m.in. takie podmioty jak: od rodziców po korporacje, od organów ścigania po organy rządowe, od obszaru medycznego, wliczając w to apteki, szpitale i domy spokojnej starości do instytucji finansowych, takich jak banki lub firmy maklerskie. Korzyści z poznania prawdy mogą naprawić rodziny lub związki, zaprzestać kłamstwom i oszukańczym praktykom lub też umocnić środowisko pracy i pozwolić zaoszczędzić tysiące dolarów stanowiące straty przychodu będące wynikiem kradzieży lub niewłaściwych praktyk..

Poniżej znajduje się kilka najbardziej powszechnych przykładów użycia testu wariografem w rzeczywistości: